Кратък фирмен профил

Екипмар ЕООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Патриарх Евтимий 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 147123911
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Морски и крайбрежен транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид ; продажба на спедициони и превозни сделки, включително вътрешен и межународен транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информациони, авторемонтни и други услуги ; покупка, строеж или обзавеждане на имоти с цел продажба, лизинг, инженерногеоложко, хидрогеоложко и геоложко проучване, изграждане на водоземни съоражения и извършване на сондажни работи .
 

Не са достъпни новини.