Кратък фирмен профил

аКЕГ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги Бенковски 14, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204414545
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 12.02.2018 
Предмет на дейност: Разработка, производство, инженерингова дейност и търговия с продукти и стоки за бита и хранително-вкусовата индустрията, както и други. внос и износ на всякакъв вид стоки и продукти, включително хранителни стоки и напитки, продажба на стоки от собствено производство. покупко-продажба и търговия на стоки и суровини, импорт и експорт, управление, транспорт и логистика, закупуване на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на лица или на местни или чуждестранни дружества; организация на събития, срещи, обучения, подготовка на панаири, управление на всякакви прояви, проучвания и пазарно изследване; маркетинг и реклама, подбор и обучение на персонал, покупка, продажба и отдаване под наем и управление на движимо и недвижимо имущество, както и всички дейности, необходими или приложими за постигането на дружествените цели, с изключение на изрично забранените от българските закони.
 

Не са достъпни новини.