Кратък фирмен профил

Либела Инвест АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Владайска 23, ет. 3, ап. офис 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204408738
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.10.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален или преработен вид; импорт и експорт на стоки в българия, европейския съюз и трети страни, търговия на едро и дребно, консултантска дейност и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.