Кратък фирмен профил

СНД Кепитъл АД - София


Контакти

София, 1612
бул. България 86, ет. 5, ап. 5А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204473173
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 26.08.2019 
Предмет на дейност: Извършване в страната и чужбина на : търговска, инвеститорска, проектантска, инжинерингова, строителна, туристическа, хотелиерска, рекламна, маркетингова, комисионерска и посредническа дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; поддържащи дейности (фасилити мениджмънт) – поддръжка на бизнес сгради, търговски центрове, банки, офиси и др.; консултантски услуги; както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.