Кратък фирмен профил

Вая-7 Холдинг (Европейско дружество) АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Хан Аспарух 50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203790441
Капитал (лв.): 6 416 358
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Общи събрания: Последно - 01.03.2021 
Предмет на дейност: Управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, управление и продажба на участия в еднолични и капиталови предприятия в страната и чужбина и придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и управление на дейност, свързана с търговия на едро и дребно с течни горива и пътни битуми, управление на данъчни и акцизни складове, бензиностанции, производство на полимермодифицирани битуми и битумни емулсии.
 

Не са достъпни новини.