Кратък фирмен профил

Комарс-стройинвест АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115082374
Капитал (лв.): 98 780
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Комплексно строителство - ново и строително-ремонтни работи, инженерингова дейност на подемно-транспортни и пречиствателни съоръжения, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произxод от собствени или наети земи, в т.ч. пчеларство, овощни и други трайни насаждения, производство и търговия с всякакви стоки незабранени със закон, покупка на стоки и други вещни права с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, консултантска, маркетингова, рекламна и оxранителна дейност, експертизи и оценки на въздействието върxу околната среда, на материални и финансови активи, на цели предприятия, на машини и съоръжения, на земеделски земи, счетоводни услуги, сервиз и ремонт на строителни, подемни, пречиствателни машини и съоръжения, автотранспортна теxника и кари, монтаж, демонтаж, експлоатация на товароподемни кранове, кранови пътища, товаропътнически асансьори.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.10.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.09.2009: Комарс-стройинвест АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Комарсстройинвест" - АД, Пловдив, на...
28.11.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.08.2007: Съветът на директорите на "Комарсстройинвест" - АД, Пловдив, на...
21.11.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.08.2005: Съветът на директорите на "Комарсстройинвест" - АД, Пловдив, на...
05.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.02.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.04.2004: Съветът на директорите на "Комарсстройинвест" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 805 пъти
[2016: 180, 2015: 65, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 236, 2011: 64, ... ]