Кратък фирмен профил

ДДФ Инвест АД - Русе


Контакти

Русе, 7003
Източна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117070029
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 17.09.2021 
Предмет на дейност: Добив, транспорт, преработка и пласмент на инертни материали, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.04.2010: ДДФ-Инвест АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: ДДФ-Инвест АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: ДДФ-Инвест АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: ДДФ-Инвест АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.09.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
20.04.2007: Съветът на директорите на "ДДФ - Инвест" - АД, Русе, на...
07.04.2006: Съветът на директорите на "ДДФ - инвест" - АД, Русе, на...
19.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.05.2005: Съветът на директорите на "ДДФ - инвест" - АД, Русе, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 174 пъти
[2016: 511, 2015: 46, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 173, 2011: 94, ... ]