Кратък фирмен профил

Колорадо АВС ЕООД - Огняново - Пз


Контакти

Огняново - Пз, 4417
ул. Капитан Петко Войвода 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112611000
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Предмет на дейност: Дървообработка и мебелно производство, комисионни и спедиционни сделки, откриване на магазинна и складова мрежа за развитие на търговска дейност, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, както и всички други сделки, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.