Кратък фирмен профил

Каррезерв Пропъртис АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1220
ул. „Първа Българска Армия” No 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204805686
Капитал (лв.): 211 633
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 12.03.2018 
Предмет на дейност: Производство на електротехническа и електронна апаратура, машини и съоръжения, научно-изследователска и проектно-конструкторска дейност с цел продажба, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова дейност, превозна, хотелиерска, ресторантъорство, туристическа, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки и интелектуална собственост, ноу-хау, търговско представителство и посредничество на наши или чужди физически или юридически лица, внос и износ на стоки, търговия със стоки за широко потребление, разкриване и експлоатация на магазини, сделки с недвижими имоти както и други дейности незабранени със закон, ресторантъорство.
 

Не са достъпни новини.