Кратък фирмен профил

Видона Р АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Хан Кубрат 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128032115
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Член на GS1
Общи събрания: Последно - 15.06.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички разрешени стоки; производствена, инвестиционна, строителна, инженерингова, маркетингова, спедиционна, транспортна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, консултантска и информационна дейност; външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; представителство; агентска, комисионерска и посредническа дейност на български и чуждестранни фирми (юридически и физически лица) в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.03.2010: Видона-Р АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.04.2009: Видона-Р АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.01.2009: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.07.2008: Видона-Р АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.11.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.04.2007: Съветът на директорите на "Видона - Р" - АД, Ямбол, на основание...
23.06.2006: Съветът на директорите на "Видона - Р" - АД, Ямбол, на основание...
30.05.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Видона - Р" - АД, Ямбол, на основание...
10.06.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 579 пъти
[2016: 329, 2015: 112, 2014: 71, 2013: 142, 2012: 252, 2011: 213, ... ]