Кратък фирмен профил

Градус АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204882907
Капитал (лв.): 243 608 710
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Предмет на дейност: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.08.2018: Градус АД-Стара Загора (GR6) Дружеството уведомява, че Директор...
08.08.2018: Сделки за 722 000 лева с акции на "Градус" в първия ден на...
07.08.2018: Българска фондова борса приветства Градус като публична...
07.08.2018: На официална церемония в Борсата беше даден старт на вторичната...
01.08.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
01.08.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.08.2018: КФН вписа "Градус" АД като публично дружество Комисията за...
31.07.2018: Акциите на "Градус" излизат на борсата на 6 август Акциите на...
16.07.2018: Знакови компании на Българската фондова борса През последните...
02.07.2018: Фондовете на "Доверие" купиха най-много акции от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати