Кратък фирмен профил

Мега Оил Транс БГ ЕООД - София


Контакти

София, 1309
бул. Константин Величков 165, бл. 6, вх. Д, ет. 1, ап. 112
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201103076
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Извършване на транспортни услуги в страната и чужбина, търговия с горива и нефтопродукти, търговия със стоки от химическата промишленост, търговия и изкупуване на черни и цветни метали /след получаване на съответните разрешителни и лицензии/, извършване на автомонтъорски услуги, покупко – продажба на мпс – нови и/или втора употреба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
 

Не са достъпни новини.