Кратък фирмен профил

Ялта груп инвест АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Матей Попов 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204962367
Капитал (лв.): 2 788 300
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Търговия с недвижими имоти, строителна дейност, отдаване под наем, оперативен и финансов лизинг на движими и недвижими имоти, консултантска дейност в областта на сделките с недвижими имоти, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

Не са достъпни новини.