Кратък фирмен профил

Би Ай Телевизия ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Осми декември 13, ет. 2, офис 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203296791
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Предмет на дейност: Радио- и телевизионна дейност, създаване на радио- и телевизионни програми и предавания, придобиване на права върху радио- и телевизионни програми и предавания, разпространение на български и чуждестранни радио- и телевизионни програми, създаване на филми и други аудио- и визуални произведения, осъществяване на медийни услуги по заявка, продуцентска, видеозаписна и аудиозаписна дейност, производство на медийни продукти, маркетингова, информационна, издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, изграждане и поддържане на съоръжения за телевизионна дейност, инвестиционно-производствена дейност в областта на телекомуникациите, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, търговска дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 

15.03.2018: Главната инспекция по труда започна проверка на новия собственик...
15.02.2018: Новият управител на телевизия BiT e Веселин Иванов, който бе...
09.02.2018: Продадоха Би Ай Ти на продуцента Мирослав Янев Би Ай Ти...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати