Кратък фирмен профил

Медико-техническа лаборатория - Център за протезиране Алегро ООД - София


Контакти

София, 1172
ул. Никола Габровски 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200516481
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Предмет на дейност: Извършване на предписани от лекар специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.
 

Не са достъпни новини.