Кратък фирмен профил

Бомар 97 АД - София


Контакти

София, 1799
ж.к. Младост 2, бл. 220, вх. Е, ет. 6, ап. 113
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121348370
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други стоки за домакинството
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия с мебели, транспортна дейност в страната и в чужбина, реклама, маркетинг, строителство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

16.10.2009: Бомар-97 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
19.09.2008: Съветът на директорите на “Бомар - 97” - АД, София, на основание...
25.05.2004: Съветът на директорите на "Бомар - 97" - АД, София, на основание...
18.11.2003: Съветът на директорите на "Бомар 97" - АД, София, на основание...
13.10.2000: Месец юни 23. миноритарен пакет акции, представляващ 24,4 % от...
13.10.2000: Месец септември 8. остатъчен пакет акции, представляващ 6,6 %...
25.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
15.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.01.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 437 пъти
[2016: 80, 2015: 31, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 120, 2011: 39, ... ]