Кратък фирмен профил

Шанс 2 - 2012 ООД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул.Княз Борис I 6, ет. 5, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202217257
Капитал (лв.): 10
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със сурови и обработени кожи
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени, акцизни и неакцизни стоки на едро и дребно; търговия с животински продукти, туризъм, хотелиерство и ресторантъорство, транспортна дейност; рекламно-издателска дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.