Кратък фирмен профил

Билд Индъстриал Инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Асен Йорданов 60
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205207955
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 25.07.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, строителство, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска дейност, търговия със стоки и услуги, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.