Кратък фирмен профил

Роял Реферал АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Никола Петков 52, ет. 1, ап. офис 1-8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205180465
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 21.10.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, онлайн търговия, производство, внос, износ, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим - след снабдяването с лиценз.
 

Не са достъпни новини.