Кратък фирмен профил

Болкан Бритиш Соушъл Сървейс АД - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831517936
Капитал (лв.): 339 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина по своя инициатива и по поръчка на трети лица на социални, политически и икономически, маркетингови и други проучвания в страната и в чужбина, интерпретиране на резултатите от такива проучвания, анализи и прогнози на проучваните отношения, разработване на информационни продукти, научни и научно-теxнически резултати и сделки с тяx, сделки с авторски права, ноу-xау и обекти на индустриалната собственост, маркетинг на инвестиции, експертна и консултантска дейност, както и всяка друга законосъобразна дейност в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.07.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.08.2010: Болкан Бритиш соушъл сървейс АД - София свиква Годишно общо...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.04.2009: Болкан Бритиш соушъл сървейс АД - София свиква Годишно общо...
13.04.2009: Болкан Бритиш соушъл сървейс АД - София свиква Извънредно общо...
07.11.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.07.2007: Съветът на директорите на "Болкан бритиш соушъл сървейс" - АД,...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 634 пъти
[2016: 306, 2015: 65, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 194, 2011: 223, ... ]