Кратък фирмен профил

Звезда К97 АД - София


Контакти

София, 1164
ул. Христо Смирненски 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121399863
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.08.2017 
Предмет на дейност: производство и търговия с биологично чисти продукти; производство и търговия със замразени плодове и зеленчуци; внос и износ и специфични външнотърговски операции; транспортна дейност в страната и в чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, които не са забранени от закона
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.06.2007: Съветът на директорите на "Звезда К97" - АД, София, на основание...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Звезда К97" - АД, София, на основание...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Звезда К97" - АД, София, на основание...
03.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.12.2004: Съветът на директорите на "Звезда - К97" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 627 пъти
[2016: 86, 2015: 63, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 168, 2011: 54, ... ]