Кратък фирмен профил

Нео Венчърс КДА - София


Контакти

София, 1111
ул. Манастирска No 8А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204732104
Капитал (лв.): 10 027 494
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Общи събрания: Последно - 22.07.2019 
Предмет на дейност: Посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, придобиване и управление на дялово участие в юридически лица, осъществяващи дейност в сектора на информационните технологии и иновациите, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на необходимото разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 

Не са достъпни новини.