Кратък фирмен профил

ДСГ България ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
бул. Панайот Хитов No 77
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119661333
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Ресторанти
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, покупка на ценни книги с цел препродажба, реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, финансово-счетоводни услуги и одит на годишни счетоводни отчети, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.