Кратък фирмен профил

Ред Енимълс ЕООД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204514225
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други стоки за домакинството
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоки, услуги, строителството, селското стопанство, туризъм и транспорт, инвестиции, посредническа, представителска и дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 

29.11.2019: Дружеството „Лира Инвестмънтс“, което е свързано с бившия силен...
08.11.2019: Сагата официално приключи! Емблемата отново е притежание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати