Кратък фирмен профил

Национална стокова борса АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. България 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115223519
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Стокова борса
Общи събрания: Последно - 25.06.2017 
Предмет на дейност: Организиране и осъществяване на борсова търговия, която се извършва под формата на организиран пазар на определено място, на което са създадени условия за сключване на борсови сделки със стоки между търговци чрез посредничеството на брокери в определени часове и по предварително и публично оповестен ред; борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията; дружеството провежда курсове за обучение за брокерска дейност в качеството си на организатор, регистриран от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, въз основа на одобрен учебен план.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
13.12.2017: Двете най-големи борси ще търгуват на едно място От 1 януари...
12.08.2015: България изнася все повече машини Мед, нефтени масла и...
27.07.2015: Големите излишъци от пшеница натискат цената надолу. Това каза...
22.07.2015: Износът на пшеница от новата реколта започна при 320 лв. за...
29.10.2013: Химимпорт АД отчита неконсолидирана печалба в размер на 44.698...
22.02.2013: Свързана с "Химимпорт" компания пуска облигации на борсата Две...
06.03.2012: Няма да има търговия с дървесина на стоковата борса, каза...
09.01.2012: "Химимпорт" АД придоби 62,6% от капитала на "Пловдивска стокова...
06.01.2012: "Химимпорт" вече ще има директен контрол над Пловдивската...
06.01.2012: "Химимпорт" АД придоби 62,6% от капитала на "Пловдивска стокова...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 410 пъти
[2016: 179, 2015: 99, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 329, 2011: 224, ... ]