Кратък фирмен профил

Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София


Контакти

София, 1766
ул. Донка Ушлинова №2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет.4ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205744019
Капитал (лв.): 12 500 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Общи събрания: Последно - 21.11.2023 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, изграждане и поддържане на съобщителни и телекомуникационни мрежи, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, инвестиции в дялове и акции на дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
10.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
02.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
02.04.2024: “Телелинк Бизнес Сървисиз Груп” е придобила 100% от дяловете на...
01.04.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис...
15.03.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2024: „Телелинк БСГ“ отчита ръст на приходите за 2023 г., но спад на...
15.02.2024: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес...
15.02.2024: “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” купува хърватска ИТ фирма за 9...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 124 пъти
[2024: 124, ... ]