Кратък фирмен профил

Капман Дебтс Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Три уши № 8, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206073822
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Общи събрания: Предстоящо - 24.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране; факторинг; цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

25.08.2020: Капман Дебтс Мениджмънт АД-София (C1D) В БФБ АД са постъпили...
10.08.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
06.08.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати