Кратък фирмен профил

Алфа България АД- София


Контакти

София, 1408
ж.к. Иван Вазов, бул./ул. Димитър Манов № 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200845765
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 06.02.2023 
 

06.03.2023: Алфа България АД-София (ALFW) На проведено на 28.02.2023 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати