Кратък фирмен профил

Ремо АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127030392
Капитал (лв.): 568 317
 
 
 

Отрасъл: Производство на трактори за селското и горското стопанство
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.08.2020 
Предмет на дейност: Производство, възстановяване, основен и текущ ремонт на трактори, автомобили, селскостопанска и мелиоративна техника, резервни части, детайли, възли, агрегати, производство на селскостопанска продукция, стоки и услуги за населението, проектно-конструкторска, инженерингова, маркетингова и внедрителска дейност, строително-монтажни и транспортни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.06.2010: Ремо АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
22.06.2009: Ремо АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
22.06.2009: Ремо АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.07.2008: Надзорният съвет на Ремонтен завод "Ремо" - АД, Шумен, на...
06.11.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.07.2007: Надзорният съвет на Ремонтен завод "Ремо" - АД, Шумен, на...
15.05.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.10.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.06.2005: Надзорният съвет на Ремонтен завод "Ремо" - АД, Шумен, на...
19.10.2004: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 290 пъти
[2016: 486, 2015: 59, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 168, 2011: 137, ... ]