Кратък фирмен профил

Ви Кей Джи Груп АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Матей Попов 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831633403
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Ресторанти
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на суровини и стоки, търговия със стоки и услуги, внос-износ, бартер, реекспорт, търговско представителство и посредничество, предприемаческа дейност, мениджмънт, комисионерство, агенство, реклама и маркетинг, хотелиерство, ресторантйорство, транспорт, туризъм, придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, придобиване на права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, други обекти на интелектуална собственост и ноу-хау, придобиване на права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, участие в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина и всички други дейности по смисъла на чл.1 от търговския закон, с изключение на забранените със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.04.2010: Ви Кей Джи Груп АД - София свиква общо събрание на акционерите...
13.04.2009: Ви Кей Джи Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
04.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491, ал. 2 ГПК във...
28.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.12.2006: Съветът на директорите на "Ви Кей Джи груп" - АД, София, на...
25.07.2006: Съветът на директорите на "Ви Кей Джи груп" - АД, София, на...
02.02.2006: Може ли имотите в Слънчев бряг да са в основата на разстрела от...
26.08.2005: Бизнесменът Георги Илиев, собственик на "ВАИ Инвест Холдинг", бе...
29.03.2004: Може ли една българска фирма почти без активи да завърти обороти...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 165 пъти
[2016: 488, 2015: 31, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 163, 2011: 102, ... ]