Кратък фирмен профил

Хладилна техника АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Каменоделска 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121607878
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 16.07.2020 
Предмет на дейност: Научноизследователска и проектантско-конструкторска дейност в областта на хладилната техника, производствена и инженерингова дейност, търговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.05.2010: Хладилна техника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.03.2009: Хладилна техника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.03.2009: Хладилна техника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.01.2009: Хладилна техника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2008: Съветът на директорите на "Хладилна техника" - АД, София, на...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Хладилна техника" - АД, София, на...
09.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 954 пъти
[2016: 351, 2015: 42, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 110, 2011: 100, ... ]