Кратък фирмен профил

Нипи М АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
кв. Лозенец, административна сграда на НИПИ АД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123088619
Капитал (лв.): 76 438
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 02.07.2021 
Предмет на дейност: Конструиране, производство на машини, съоръжения и инструменти, метални (без оръжие и боеприпаси) изделия и нестандартно оборудване, проектантска дейност и строителство, търговска и инвестиционна дейност в страната и в чужбина, отдаване под наем на движими и недвижими имоти, лизинг, търговско представителство, транспортна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
19.04.2010: Нипи-М АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2009: Нипи-М АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
05.09.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.09.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.04.2007: Съветът на директорите на "НИПИ - М" - АД, Стара Загора, на...
14.07.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.07.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.05.2006: Съветът на директорите на "НИПИ - М" - АД, Стара Загора, на...
23.08.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 681 пъти
[2016: 699, 2015: 115, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 187, 2011: 152, ... ]