Кратък фирмен профил

Нипроруда Инженеринг АД - София


Контакти

София, 1330
ул. Мечка 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121570360
Капитал (лв.): 140 890
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 18.04.2018 
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид, дейност на търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.04.2010: Нипроруда-инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Нипроруда-инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Нипроруда-инженеринг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
29.06.2007: Съветът на директорите на "Нипроруда - инженеринг" - АД, София,...
21.07.2006: Съветът на директорите на "НИПРОРУДА - Инженеринг" - АД, на...
19.07.2005: Съветът на директорите на "НИПРОРУДА - Инженеринг" - АД, София,...
11.06.2004: Съветът на директорите на "Нипроруда - инженеринг" - АД, София,...
18.07.2003: Съветът на директорите на "Нипроруда - Инженеринг" - АД, София,...
21.05.2002: Съветът на директорите на "Нипроруда - Инженеринг" - АД, София,...
15.06.2001: Съветът на директорите на "НИПРОРУДА - Инженеринг" - АД, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 874 пъти
[2016: 152, 2015: 55, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 193, 2011: 114, ... ]