Кратък фирмен профил

Свилоза 2000 АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
Промишлена Зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104078741
Капитал (лв.): 1 312 918
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия на стоки и суровини, незабранени от закона; спедиторска дейност; всякаква транспортна дейност; меxанизирани услуги със специална теxника; товаро-разтоварна дейност; автосервизни услуги; внос-износ и реекспорт на автомобили; отдаване под наем на автомобили и специална теxника; корабно агентиране; както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.06.2017: Свилоза АД-Свищов (3MZ) На проведено на 28.06.2017 г. ОСА на ...
09.04.2010: Свилоза-2000 АД - Свищов свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Свилоза-2000 АД - Свищов свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Свилоза-2000 АД - Свищов свиква Годишно общо събрание на...
26.11.2008: Аферата с търновското предприятие "Свилоза" отиде на бюрото на...
30.10.2007: Съветът на директорите на "Свилоза - 2000" - АД, Свищов, на...
19.10.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
10.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.11.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Свилоза - 2000" - АД, Свищов, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 080 пъти
[2016: 177, 2015: 54, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 188, 2011: 147, ... ]