Кратък фирмен профил

СЛ Компания АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 28, ет. 3, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121622960
Капитал (лв.): 66 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Общи събрания: Последно - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, издателска и разпространителска дейност, финансови и счетоводни услуги, оценка на предприятия и на отделни активи, предприемачество и посредничество, представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина (без процесуално представителство), лизингова и дистрибуторска дейност, консултантски услуги, маркетинг, реклама, компютърен дизайн, франчайзинг, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел управление или продажба, стопанисване и експлоатация на обекти за спорт, отдих и възстановяване и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
28.07.2010: СЛ-Компания АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.04.2006: Съветът на директорите на "СЛ - компания" - АД, София, на...
06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
06.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 610 пъти
[2016: 299, 2015: 51, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 141, 2011: 18, ... ]