Кратък фирмен профил

Оптикъл сторидж АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Васил Левски 75, вх. А, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121632772
Капитал (лв.): 4 050 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
Общи събрания: Последно - 27.03.2020 
Предмет на дейност: Развойна и научна дейност в областта на електрониката и високите технологии, патентоване, лицензиране, закупуване на ноу-хау технологии, обучение на персонал, производство и/или сглобяване на електронно и друго високотехнологично оборудване, изкупуване на производствено оборудване, инженеринг и собствена търговска дейност в областта на електрониката и електронното оборудване, всякакви други дейности, незабранени със закон или за чието извършване не се изисква специално разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.07.2009: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.07.2009: Оптикъл сторидж АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание...
08.07.2009: Оптикъл сторидж АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Оптикъл сторидж" - АД, Стара Загора,...
09.02.2004: Десет са издадените лицензи за производство на дискове и DVD у...
02.02.2004: Оптикъл Сторидж АД внедрява 2 нови линии за оптични дискове до...
27.01.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.10.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.02.2003: Съветът на директорите на "Оптикъл Сторидж" - АД, Стара Загора,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 060 пъти
[2016: 228, 2015: 49, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 225, 2011: 97, ... ]