Кратък фирмен профил

Чайка 97 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. 6 септември 237
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825233059
Капитал (лв.): 687 302
 
 
 

Отрасъл: Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.05.2019  Предстоящо - 23.09.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия с кожено-галантерийни изделия и други видове промишлени стоки, проекто-конструкторска и развойна дейност в тази област, услуги, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, агентство и посредничество, реклама, вътрешно и външно-търговска дейност, всяка разрешена от закона търговска и стопанска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.04.2010: Чайка-97 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2009: Чайка-97 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
12.10.2009: Чайка-97 АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
07.04.2008: Чайка-97 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
27.03.2007: Надзорният и управителният съвет на "Чайка - 97" - АД, Пловдив,...
12.05.2006: Надзорният и управителният съвет на "Чайка - 97" - АД, Пловдив,...
22.04.2005: Управителният и надзорният съвет на "Чайка - 97" - АД, Пловдив,...
31.08.2004: Пловдивският апелативен съд съобщава, че с решение по гр. д. №...
23.07.2004: Надзорният и управителният съвет на "Чайка - 97" - АД, Пловдив,...
23.04.2004: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 586 пъти
[2016: 624, 2015: 78, 2014: 87, 2013: 175, 2012: 314, 2011: 123, ... ]