Кратък фирмен профил

Реал Кеш АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121705687
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Общи събрания: Последно - 22.01.2018 
Предмет на дейност: Покупка и продажба на движими вещи и недвижими имоти, външнотърговска дейност, складови и лизингови сделки, стоков контрол, комисионерство, посредническа и консултантска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица
 

07.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.08.2001: Съветът на директорите на "Реал кеш" - АД, София, на основание...
07.12.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.07.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.08.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 216 пъти
[2016: 78, 2015: 17, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 7, ... ]