Кратък фирмен профил

Випом-инвест АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105036955
Капитал (лв.): 189 603
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Общи събрания: Последно - 14.06.2024 
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки и услуги в първоначален, преработен или обработен вид, дейност на търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и в чужбина, придобиване на акции по чл. 25, ал. 3 и 4 ЗППДОбП.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Коригиращо уведомление по чл.19 от от...
20.04.2010: Випом-инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.06.2009: Випом-инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.06.2009: Випом-инвест АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Випом инвест" - АД, София, на...
27.06.2006: Съветът на директорите на "Випом инвест" - АД, София, на...
11.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.10.2005: ЛГР АД е придобило 18,142% от капитала на "Кабиле ЛБ" АД. Това...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 356 пъти
[2024: 132, ... ]