Кратък фирмен профил

Сортови Семена - София АД - София


Контакти

София, 1527
ул. Ген. Данаил Николаев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121718268
Капитал (лв.): 178 292
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 20.06.2018  Предстоящо - 03.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди със специализация в зърнено-житните, зеленчуковите, маслодайните култури и люцерна, търговия със семена, посадъчен материал и други стоки в страната и в чужбина, обслужване на селскостопанските производители и населението с технологични решения, стоки и услуги, вкл. и отдаване под наем и арендоване на земя, сгради и машини и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
17.11.2009: Сортови Семена - София АД - София свиква Извънредно общо...
07.10.2009: Сортови Семена - София АД - София свиква Извънредно общо...
21.05.2009: Сортови Семена - София АД - София свиква Годишно общо събрание...
23.02.2009: Сортови Семена - София АД - София свиква Годишно общо събрание...
23.02.2009: Сортови Семена - София АД - София свиква Годишно общо събрание...
13.06.2008: Съветът на директорите на "Сортови семена - София" - АД, София,...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.06.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена - София" - АД, на...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Сортови семена - София" - АД, на...
18.04.2005: БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че считано от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 169 пъти
[2016: 252, 2015: 74, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 272, 2011: 142, ... ]