Кратък фирмен профил

Логистика АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Васил Априлов 139
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115176700
Капитал (лв.): 260 930
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Превоз на товари сьс собствени превозни средства вьв вьтрешно и международно сьобщение и свьрзаните с това дейности, вьтрешна и вьншна тьрговия, маркетинг, инженеринг, лизинг, реклама, тьрговско представителство и посредничество на бьлгарски и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, експериментиране и внедряване на нови технологии, стоков контрол, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, както и извьршване на всякаква дейност и услуги, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
04.05.2010: Логистика АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
15.06.2009: Логистика АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.04.2008: Съветът на директорите на "Логистика" - АД, Пловдив, на...
19.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.08.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Логистика" - АД, Пловдив, на...
11.07.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 943 пъти
[2016: 338, 2015: 141, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 220, 2011: 63, ... ]