Кратък фирмен профил

Искра Силатроник АД - София


Контакти

София, 1343
жк Люлин 2, бл. 279, ап. 103Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831635048
Капитал (лв.): 211 633
 
 
 

Отрасъл: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.10.2020 
Предмет на дейност: Производство на електротехническа и електронна апаратура, машини и съоръжения, научноизследователска и проектно-конструкторска дейност с цел продажба, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, превозна, хотелиерска, туристическа, информационна и програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически или юридически лица, внос и износ на стоки, търговия със стоки за широко потребление, разкриване и експлоатация на магазини, сделки с недвижими имоти, всякакви други дейности, незабранени със закон, ресторантьорство.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.02.2013: България отново може да започне производство на 1-тонен...
24.03.2010: Искра-силатроник АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.05.2009: Искра-силатроник АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.03.2008: Искра-силатроник АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.03.2007: Съветът на директорите на "Искра - Силатроник" - АД, София, на...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Искра - Силатроник" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 168 пъти
[2016: 584, 2015: 86, 2014: 88, 2013: 176, 2012: 387, 2011: 208, ... ]