Градушката през 2014 г. сериозно намали печалбите на компаниите от общото застраховане в страната, сочат... още
 Българският държавен енергиен холдинг (БЕХ) обмисля да вземе синдикиран заем (кредит с голям размер, отпускан... още
 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (4PY) Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София представи тримесечен консолидиран отчет за... още
 Европейската комисия е одобрила 24 допълнителни програми за развитие на селските райони, насочени към... още
 Техноимпортекспорт АД-София (1TXA) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към... още
 ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомление относно реализирани финансови резултати на ХД Дунав АД – гр.Враца на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
27.05: Арос Куалити Магнит АД - Годеч
27.05: Асансьорни монтажи АД - София
27.05: Булгериън инвестмънт груп АДСИЦ - София
27.05: Български пощи ЕАД - София
27.05: Златен лев холдинг АД - София
27.05: Зена АД - Добрич
27.05: Рудметал АД - Рудозем
27.05: И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
27.05: Изгрев АД - Оряхово
27.05: Интернешънъл лоджистик сървисиз АД - Варна
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
01.06: Ден на детето
05.06: 6 г. от откриването на вилно селище "Имението при дъба" - с. Дебели лаг
06.06: 136 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 27 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
10.06: БФБ обявява "Ден за акции" - ден за търговия без такси за индивидуални клиенти
10.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 7 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
25.06: "BusinessEurope" празнува 57 години от създаването на европейската работодателска организация
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
29.06: REFA-курс на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Декотекс АД - Сливен
 Свободна зона-Русе ЕАД - Русе
 Монбат АД - София
 Неохим АД - Димитровград
 Алкомет АД - Шумен
 Петрол АД - Ловеч
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София
 Чез Електро България АД - София
 Аладин ЕООД - Костинброд
 Заводски строежи-ПС-Силистра АД - Силистра
 Медика АД - София
 Пи Ар Си АДСИЦ - София