Ревизия уличи Агенцията по храните в нарушения за милиони Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)... още
 Нов метод за производство на стомана може да намали емисиите Инженери от университета Шефилд твърдят, че са... още
 Във връзка с подадено заявление по чл. 4 от Част IХ Правила за регистрация и търговия на държавни ценни... още
 Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към... още
 Недвижими имоти София АДСИЦ-София (NIS) На проведено редовно ОСА от 18.02.2021 г. на Недвижими имоти София... още
 Устрем холдинг АД-София (U1HA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.12.2020 г. от... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
25.02: Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София
25.02: Русе - Техноресурс АД - Русе
25.02: Мадара Юръп АД - Варна
25.02: Сеново товарни превози АД - Русе
25.02: Екозона АД - София
26.02: Автомагистрали Хемус АД - София
26.02: Геосервизинженеринг АД - Асеновград
26.02: Надежда-91 АД - Горна Оряховица
26.02: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
26.02: Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.03: Честита Баба Марта
01.03: 8 години от стартирането на MyCompetence
01.03: 18 години от създаването на КФН
03.03: 3 Март - Национален празник на България
08.03: Международен ден на жената
20.03: Ден на пролетното равноденствие
27.03: Часът на земята - 20:30 ч.
04.04: Парламентарни избори
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София