Кратък фирмен профил

Чистота - Приват АД - София


Контакти

София, 1138
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121803334
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци (ТБО), зимно и лятно улично почистване, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на твърди битови отпадъци, ремонт и поддръжка на автокарна и специализирана комунална техника, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.08.2010: Чистота - Приват АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
12.02.2010: Чистота - Приват АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Чистота - Приват АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.04.2009: Чистота - Приват АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.06.2008: Чистота - Приват АД - София свиква Годишно общо събрание на...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 524 пъти
[2016: 301, 2015: 87, 2014: 64, 2013: 129, 2012: 218, 2011: 197, ... ]