Кратък фирмен профил

Форум Елит АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Д. Хаджикоцев 41, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121774911
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 29.10.2021 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество.
 

11.08.2000

Съветът на директорите на "Форум - Елит" - АД, София, на...
[Абонамент за BEIS]

 

12.08.2010: Форум Елит АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: Форум Елит АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Форум - Елит" - АД, София, на...
11.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
31.10.2000: Съветът на директорите на "Форум - Елит" - АД, София, на...
11.08.2000: Съветът на директорите на "Форум - Елит" - АД, София, на...
16.05.2000: Столичната общинска агенция за приватизация на основание § 11,...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 870 пъти
[2016: 1 161, 2015: 37, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 140, 2011: 118, ... ]