Кратък фирмен профил

ФМЦ АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1142
ул. Гургулят 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121696327
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Общи събрания: Последно - 18.11.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия с фармацевтични препарати, химически продукти и технологии, инженерингова дейност в страната и в чужбина, международен и вътрешен транспорт и спедиторски услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 

25.08.2000

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.12.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231ТЗ...
11.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.07.2005: Диляна Кръстева Симеонова, ЕГН 5903223170 - ликвидатор на "ФМЦ"...
27.04.2004: Съветът на директорите на "ФМЦ" - АД, София, на основание чл....
26.09.2003: Агенцията за държавни вземания, Регионална дирекция - София, на...
31.05.2002: Софийският градски съд, VI търговско отделение, 1 състав, на...
03.11.2000: Съветът на директорите на "ФМЦ" - АД, София, на основание чл....
25.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
08.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
25.08.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 344 пъти
[2016: 211, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 8, ... ]