Кратък фирмен профил

Товарни превози - ГТ АД - Генерал Тошево


Контакти

Генерал Тошево, 9500
ул. Янтра 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124503915
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 29.05.2021 
Предмет на дейност: Покупка на акции на "Добруджа автотранспорт" - ЕАД, или обособени части при неговата приватизация от работниците, служителите и управляващите дружеството, водене на преговори и сключването на договори, свързани с покупката на акции или обособени части, други дейности, които изискват да бъдат водени по търговски начин, свързани с регистрирания основен предмет на дейност и незабранени със закон, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, таксиметрови превози на пътници и товари в страната и в чужбина, товарно-разтоварна дейност, сервиз на машини и съоръжения, транспортни средства, селскостопански машини и инвентар, автомивка, складови и лицензионни сделки, ресторантьорство и хотелиерство (след съответен лиценз), туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, производство и търговия на едро и дребно с всякаква селскостопанска продукция от растителен и животински произход в първоначален или преработен вид, търговия с препарати за растителна защита и посевни семена (по законоустановения ред), търговия с петрол, петролни продукти и производни от тях, с газ (след лиценз), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетингова и лизингова дейност, стоков контрол, информационно-рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица.
 

14.11.2000

Съветът на директорите на "Товарни превози - Г.Т." - АД, гр....
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.12.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.12.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.10.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.07.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.06.2001: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
03.04.2001: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
14.11.2000: Съветът на директорите на "Товарни превози - Г.Т." - АД, гр....
10.11.2000: Съветът на директорите на "Товарни превози - Г.Т." - АД, гр....
18.08.2000: Съветът на директорите на "Товарни превози Г. Т. " - АД, гр....
30.05.2000: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 632 пъти
[2016: 369, 2015: 27, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 119, 2011: 32, ... ]