Кратък фирмен профил

Етроволан АД - Етрополе


Контакти

Етрополе, 2170
бул. Руски 179
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832046138
Капитал (лв.): 121 960
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 03.07.2020 
Предмет на дейност: Превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиторски, ремонтни услуги и поддържане на МПС, годишни технически прегледи на МПС, строителство, търговска дейност в страната и в чужбина, туристическа дейност, ресторантьорство, посредничество, предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

29.11.2000

Акции от 171 големи дружества пуска Центърът за масова...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
23.04.2010: Етроволан АД - Етрополе свиква Годишно общо събрание на...
21.08.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
14.11.2008: Етроволан АД - Етрополе свиква Годишно общо събрание на...
25.06.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заялвението...
23.05.2008: Съветът на директорите на "Етроволан" - АД, Етрополе, на...
25.01.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
14.08.2007: Съветът на директорите на "Етроволан" - АД, Етрополе, на...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 431 пъти
[2016: 552, 2015: 78, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 154, 2011: 163, ... ]