Кратък фирмен профил

Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Крали Марко, № 3
тел.: 052/751072,445906,444368,451072
факс: 052/744154,444154
e-mail: ush_ead@abv.bg
WEB-site: http://ushvarna.com/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103552229
ИН по ДДС: BG103552229
Фирмено дело: 2133/2000
Брой служители: 248 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 14 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 8 805 (2018)
ДМА (хил. лв.): 339 (2016)
Капитал (лв.): 292 000
 
 
 

Отрасъл: Заведения за приготвяне и доставяне на храна
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Справки по чл.33а1, т.1 от Наредба 2
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация по Регламент № 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3

25.04.2001

Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти в общината, стана ясно на заседанието на комисията по собственост и стопанство в общината. По предварителните разчети в сметките трябваше да бъдат събрани 100 000 лева, които ще дойдат само от Търговския дом и "Обреди". Половината от останалите общински дружества са на загуба и няма да внесат дивиденти, а ще използват парите за самофинансиране, стана ясно още на заседанието. "Ученическо и столово хранене" отчетоха 165 000 лева загуба през 2000 г. Само през първите 3 месеца дружеството отчита по 5000 лева загуби месечно. Персоналът е намален със 140 души. За радост Търговският дом е на печалба от 97 000 лева за м.г. след облагане с данъци и ще заплати 50 % от приходите си като дивидент. За сравнение през 1999 г. дружеството било с 55 000 лв. "на червено". На загуба е и Общинската охранителна фирма с 81 000 лв. за м.г.

Община Варна - Варна Търговски дом АД - Варна Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна 
 

21.04.2015: Общинският съвет във Варна да стегне подопечната си фирма...
13.06.2014: От 3 до 5 хиляди лева глоба може да бъде наложена на всяка една...
18.02.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.02.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2001: Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на...
25.04.2001: Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти...
03.10.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 894 пъти
[2016: 2 392, 2015: 51, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 260, 2011: 20, ... ]